O mne

O mne

O včelárovi

Chovu včiel sa so zanietením venujem od roku 2018. Odbornú prípravu a vzdelávanie som absolvoval vo včelárskom krúžku pod vedením certifikovaného vedúceho krúžku p. Miroslava Habra z OZ Včeloz. V roku 2019 som v SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica úspešne absolvoval záverečné skúšky a získal osvedčenie "Začínajúci včelár".

O úľoch

Včelarím v úľoch Langstroth 2/3. Pre nízkonástavkové včelárenie som sa rozhodol hlavne preto, že nízkymi nástavkami sa dobre prispôsobuje priestor úľa sile včelstva a pre menšiu hmotnosť nástavkov a plastov.

o úľoch
O včelách

O včelách

Včela medonosná (Apis mellifera) žije v početných spoločenstvách – včelstvách. Včelstvo je z hľadiska sociologického rodina, tvorená oplodenou matkou a ich potomkami – robotnicami a trúdmi. Zo všetkých druhov hmyzu je včela medonosná najviac hospodársky využívaná.

O mede

Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.

O mede