Med

Med je prírodná sladká látka produkovaná včelou medonosnou (Apis mellifera) z nektáru rastlín, výlučkov živých častí rastlín alebo výlučkov hmyzu cicajúceho živé časti rastlín, ktorý včely zbierajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby vyzrel.

Rozdelenie medu

Med môžeme podľa pôvodu rozdeliť na

 • med kvetový alebo med z nektáru je med získavaný z nektáru rastlín,
 • med medovicový je med získavaný prevažne z výlučkov živých častí rastlín a z výlučkov hmyzu cicajúceho rastliny na živých častiach rastlín,
 • med zmiešaný je med pochádzajúci z medu kvetového a medu medovicového bez výraznej prevahy jedného z nich.

Podľa spôsobu získavania

 • vytočený med je med získavaný odstreďovaním odviečkovaných plástov bez plodu včiel,
 • lisovaný je med získavaný lisovaním plástov bez plodu včiel s použitím alebo bez použitia zahriatia nepresahujúceho 45 °C,
 • plástikový je med uložený včelami do novopostavených buniek plástov neobsahujúcich plod včiel alebo do tenkých plástových základov vytvorených iba zo včelieho vosku a uvádzaný na trh v zaviečkovaných celých plástoch alebo v častiach takýchto plástov,
 • odkvapkaný je med získaný odkvapkávaním odviečkovaných plástov bez plodu včiel,
 • kusový med alebo rezané plásty v mede je med, ktorý obsahuje jeden druh alebo viac druhov plástikového medu.

Zloženie medu

Med je tvorený rôznymi druhmi cukrov, najmä fruktózou a glukózou, a inými látkami, najmä organickými kyselinami, enzýmami a tuhými čiastočkami pochádzajúcimi zo zberu medu.

V grafe sú uvedené priemerné hodnoty v g na 100 g kvetového medu. Zdroj: Včelí produkty mýtů zbavené, Dalibor Titěra

Farba medu sa mení od takmer bezfarebnej až po tmavohnedú. Konzistencia medu môže byť kvapalná, viskózna alebo čiastočne až úplne kryštalická. Chuť a aróma medu sa menia, avšak sú odvodené od pôvodu rastliny.

Viacdruhové medy

Med pochádzajúci z viacerých zdrojov nektáru alebo medovice.

Jednodruhové medy

Med z nektáru alebo medovice prevažne jedného druhu rastliny. Jednodruhový med má typické vlastnosti, ktoré môžeme senzoricky hodnotiť

 • farba,
 • vôna,
 • chuť,
 • rýchlosť a spôsob kryštalizácie.
Jednodruhové medy (zdroj SZV)
  Charakteristika
Repkový med Krémový med sa vyrába z kvetového, repkového medu riadenou kryštalizáciou dosahovanou intenzívnym cyklickým miešaním v čase kryštalizácie. Med počas spracovania nestráca svoje dietetické a podporné vlastnosti, kryštalizuje v jemných kryštálikoch, nadobúda bielu až krémovú farbu a získava mazľavú konzistenciu.
Agátový med Je riedky, priezračný v čistej forme bezfarebný, mierne opalizujúci. Agátový med má jemnú arómu a vynikajúcu chuť. Kryštalizuje veľmi pomaly, pri kryštalizácii získava zvyčajne mliekovo bielu farbu.
Lipový med Lipový med je svetlý, jasno-žltej farby, niekedy so zeleným odtieňom, jemnej lipovej vône, má originálnu, špecifickú jemnú chuť, ktorá vynikne i v zmesiach medov. Pri kryštalizácii opalizuje a až potom sa objavujú tvoriace sa kryštáliky.
Slnečnicový med Zlatožltý, s nádychom do oranžovej, výraznej chuti. Rýchle kryštalizujúci, vhodný na krémovanie.
Facéliový med Facéliový med je svetlo-zelenej farby alebo bielej farby s jemnou arómou a príjemnou chuťou. Zaraďuje sa k najcennejším medom, pre konzum i na zazzimovanie včelstiev. veľmi pomaly kryštalizuje, po kryštalizovaní vytvára tvrdú, trieštivú hmotu.

Skladovanie medu

Med, a to aj väčšie množstvo, je najlepšie skladovať v menších obaloch, napríklad v sklených pohároch s tesným uzáverom, aby nemohol nasávať vlhkosť z ovzdušia. Skladujeme ho zásadne v tme a pri teplote pod 12 °C. V mrazničke sa dokonca spomalí jeho kryštalizácia.

Kryštalizácia medu

Každý med skôr či neskôr skryštalizuje, ide o prirodzený proces. Najprv sa zakalí, potom stuhne na kašovitú, pastovitú alebo úplne tuhú konzistenciu. Kryštalizáciu spôsobuje vysoký obsah glukózy, ale aj vysoký obsah sušiny, ktorú tvoria najmä cukry, a nízky obsah vody (menší než 18 %). Keďže kryštály sa podobajú kryštálom repného cukru, hovorí sa tomuto procesu scukornatenie. Dôležité pri tom je, že tuhnutím, kryštalizovaním medu sa jeho výživové a liečebné vlastnosti nemenia a že scukornatenie je vlastne zárukou pravosti.