Naše míľniky

 • 2023

  Máj 2023 - úspešné absolvovanie štúdia včelárstva na Moravskej včelárskej škole v Hraniciach.

 • 2022

  Október 2022 - zahájenie štúdia na Moravskej včelařskej škole - MVŠ Hranice.

 • September 2022 - dobudovanie včelína.

  Včelín

 • Marec 2022 - konštrukcia včelína a zastrešenie.

  Včelín - konštrukcia

   

 • 2021

  Zahájili sme výstavbu prístrešku pre naše včielky - včelína.

  Včelín

   

 • 2019

  V SOŠ Pod Bánošom Banská Bystrica som úspešne absolvoval záverečné skúšky a získal osvedčenie "Začínajúci včelár".

 • 2018

  Účasť na víkendovovom kurze pre začiatočníkov Ekologický a prírode blízky chov na prvej vzdelávacej včelnici Včelí kRaj.

 • Založenie včelnice s dvomi včelstvami a jedným oddelkom.

 • 2017

  Zahájenie odbornej prípravy a vzdelávania v kurze pre začínajúceho včelára OZ Včeloz.