#15

Včelie oko vidí svet rýchlosťou 300 snímkov/sekundu (ľudské oko iba 25 snímkov/sekundu). Keď sa preto oženiete rukou po včele, ktorá sa Vás rozhodla pichnúť do nosa, ľahko Vám uhne a bodne presne tam, kam chcela. Rýchlu ruku, ktorú pred vlastnými očami skoro neuvidíme, včela vníma ako v spomalenom filme.

Moderní včeľař 4/2020,  Bystrozraké včely, M. Urban

#14

Vďaka schopnosti opeľovať úžitkové plodiny je včela medonosná tretím najužitočnejším hospodárskym zvieraťom v Európe.

J. Tautz, Fenomenálni včely

#13

Včelí jed je svojím zložením podobnejší hadiemu jedu ako jedu mravčiemu. Jed obsahuje mnoho bio aktívnych látok, ako sú aminy, peptidy a zložitejšie bielkoviny s enzymatickými účinkami.

Včelařství, svazek II, PSNV

#12

Robotnice vykonávajú rôzne typy činností v závislosti na svojom veku. Mladé včely (mladušky), kým približne po 20 dňoch vyletia z úľa,  vykonávajú v úli postupne tieto činnosti - čistička buniek, kojička, kŕmička, staviteľka, prijímateľka a spracovateľka potravy, viečkovanie plodu, vynášanie odpadkov a strážkyňa.

Včelařství, svazek II, PSNV

#11

Vývoj včely až po imágo prebieha tromi štádiami - vajíčko, larva a kukla. Celkový vývoj matky trvá 16 dní, robotnice 21 dní a trúda 24 dní.

Včelařství, svazek II, PSNV